+31 6 53 27 65 32

Europees ontgasverbod gaat definitief op 1 oktober in.

apr 24, 2024 Nieuws

De eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen gaat op 1 oktober in. Op 23 april dient Zwitserland bij de CCR in Straatsburg de akte van bekrachtiging in voor aanpassing van het CDNI-verdrag waarin dat wordt geregeld.

Zwitserland was de laatste Rijnoeverstaat die de wijziging van het Scheepsafvalstoffenverdrag moest ratificeren.

Het CDNI geldt sinds 1996. In 2017 besloten de verdragslanden tot uitbreiding met een gefaseerd verbod op varend ontgassen van de kankerverwekkende stoffen, omdat dat schadelijk is voor opvarenden, omwonenden en het milieu. De parlementen van de nationale overheden moesten die wijziging allemaal afzonderlijk nog goedkeuren. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hadden dat al gedaan. Zwitserland stemde er op 18 december 2023 als laatste mee in.
CCR

De Zwitserse wet schrijft voor dat daarna nog een termijn gold waarbinnen een referendum kon worden aangevraagd. Dat is niet gebeurd. Op 19 april maakte de Conferentie van Verdragsluitende Partijen bekend dat de permanente vertegenwoordiger van Zwitserland op 23 april de akte van bekrachtiging zal neerleggen bij de depositaris (beheerder) van het CDNI-verdrag. Dat is de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg.

De invoering is dan nog niet direct. Het ontgassingsverbod (‘ventilatieverbod’) treedt namelijk in werking “op de eerste dag van de zesde maand na nederlegging bij de depositaris (de CCR, red.) van de laatste akte van bekrachtiging”. Dat is 1 oktober.
Fases

Op die dag gaat het verbod in de zes Rijnoeverstaten gelden voor het varend ontgassen van benzeen, benzine, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10 procent ethanol uit tabel I van het CDNI-verdrag. Twee jaar na de inwerkingtreding gaat het verbod gelden voor tabel II met producten als ruwe aardolie, ontvlambare vloeistof en koolwaterstoffen met meer dan 10 procent benzeen. Weer een jaar later gaat, afhankelijk van de resultaten van een tussentijdse evaluatie, het verbod voor alle overige stoffen in, uit tabel III.

Zoals bekend loopt Nederland op het verbod vooruit. Daar wordt fase 1 op 1 juli van kracht. Fase 2 volgt waarschijnlijk binnen enkele weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *